Varning för stenskott

Märket anger risk för stenskott. Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

Alternativa symboler

Vägmärke A11-1.svg