Teoricentralen faktabanken sverige

Är det tillåtet att köra med snökedjor på gator där det råder dubbförbud?

Lär dig under vilka omständigheter det är tillåtet att färdas med snökedjor, och hur det kan se ut på olika sätt i olika delar av landet.

I vanligt fall så får man inte färdas med snökedjor på gator där det råder dubbdäcksförbud. Detta kan dock variera i olika städer, som till i exempel i Stockholms stad. Där är det inte tillåtet att köra med snökedjor.