Vad är ett bevakat övergångsställe?

Vad är ett bevakat övergångsställe?

Få koll på reglerna för bevakade övergångsställen. Anpassa dig efter trafiksignaler, lär dig väjningsplikten och öka din trafiksäkerhet.

Ett bevakat övergångsställe har antingen trafiksignaler eller polis som signalerar. Nedan följer några viktiga punkter att ta hänsyn till: