Teoricentralen faktabanken sverige

Får man flytta på sitt fordon om det utgör en fara?

Få koll på vad som gäller efter att olyckan har varit framme. Under vilka omständigheter är det tillåtet att flytta på sitt fordon och varför?

Ja, det är tillåtet att flytta på sitt fordon om fordonet utgör fara för den övriga trafiken. Om det inte utgör en fara så får man generellt sett inte flytta på fordonet efter en olycka.