Teoricentralen faktabanken sverige

Hur påverkas vi av stress i trafiken?

Stress i trafiken har ett antal negativa effekter på oss som bilförare. Genom att vara medvetna om riskerna så kan vi dock minska de till mer hanterbara nivåer.

Vi behöver en viss dos av stress för att hålla oss alerta och för att kunna koncentrera oss och ta bra beslut i trafiken. För mycket stress är dock en stor riskfaktor bland förare, vilket då kan leda till försämrad körförmåga. Det gäller att hitta en balans som håller oss alerta i trafiken, utan att det negativt påverkar vår körförmåga.

Hög stress kan bland annat leda till en mer aggressiv körning, samt att bilförare blir sämre på exempelvis avsökning, och kan reagera olämpligt på situationer som uppstår i trafiken.