Gäller utfartsregeln på parkeringsplats?

Gäller utfartsregeln på parkeringsplats?

Vi går igenom vid vilka situationer utfartsregeln gäller och vad den innebär. Utfartsregeln är en viktig komponent för trygg bilkörning, särskilt i städer.

Ja! Utfartsregeln gäller vid utfart från en parkeringsplats men även vid följande situationer:

Utfartsregeln innebär att du har väjningsplikt mot alla fordon på den korsande vägen.