Teoricentralen faktabanken sverige

Hur beräknas bromssträckan?

Få fullständig förståelse av bromssträcka med våra enkla räkneexempel. Lär dig om faktorer som påverkar bromssträckan och hur hastigheten påverkar den.

Bromssträckan är då den sträckan som fordonet färdas, från och med att du har reagerat och agerat till att fordonet stannar. Med andra ord den sträckan där du hela tiden håller ner bromspedalen. Här finns det givetvis flera orsaker som påverkar bromssträckan såsom vägens lutning, väglag, väder, däck, bilmodell m.m. Huvudfaktorn till bromssträckan är dock hastigheten. För varje gång du multiplicerar fordonets hastighet gör du en kvadratisk ökning på bromssträckan. För att få en generell uppfattning kan dock nedanstående formel användas. Den är framtagen med antagandet att bilen färdas på torrt väglag under en vanlig sommardag.Formel: (hastighet / 10)^2 * 0,4 = bromssträcka Beskrivning av formel

  • Hastighet / 10 även här behöver du hastighet. Vi säger att du åker 60 km/h, och då tar man 60 delat med 10, vilket blir 6.
  • (Hastighet / 10)^2 Här multiplicerar man resultatet från punkt 1 med sig självt. Alltså 6 ^ (upphöjt med) 2 eller 6 x 6, vilket blir 36.
  • Multiplicera Sist så multiplicerar vi siffran från punkt 2 med 0.4. Alltså 36 x 0.4, vilket blir 14.4.
  • Uträkningsexempel (60 / 10)^2 * 0.4 = 14.4

Skulle du åka 60 km/h och du börjar bromsa under en vanlig sommardag där vägen är torr tar det 14,4 meter att faktiskt stanna.