Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär ett tätbebyggt område?

I ett tätbebyggt område så är hastighetsgränserna lägre och du som bilförare behöver vara mer uppmärksam på din omgivning. Läs hela artikeln för att se mer.

Inom ett tätbebyggt område finns det en del saker för bilförare att tänka på. Här är trafiken tätare, det finns fler gående och fler cyklister, samt att hänsyn ska visas till de som bor nära vägen. Bashastigheten är av dessa skäl lägre i tätbebyggda områden i jämförelse med områden utanför tätbygden. Här är bashastigheten 50 km/h, medan bashastigheten utanför tätbygden är 70 km/h. På vissa platser som vid skolor eller på mindre gator, så är hastighetsbegränsningen ännu lägre, då gäller oftast 30 km/h.