Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är en parkeringsbroms?

Parkeringsbromsen är ett viktigt verktyg att ha i sin arsenal när man kör bil, detta bromssystem är särskilt viktigt när du parkerar i en lutning.

Parkeringsbromsen, även kallad handbroms, är ett bromssystem som används för att förhindra bilen från att rulla när den står parkerad. På äldre bilar är det bara bakhjulen som bromsas via en vajer. Nyare bilar har elektrisk handbroms som tar på alla hjul. En varningslampa lyser när parkeringsbromsen är åtdragen. Bra att tänka på: För att vara extra säker på att bilen inte ska börja rulla när den är parkerad så kan du förutom att dra åt parkeringsbromsen även lägga i ettan eller backväxeln på en manuellt växlad bil. På en automatväxlad bil låses bilen fast när du tar växelspaken till parkeringsläget, men använd handbromsen också för att vara extra säker.