Teoricentralen faktabanken sverige

Hur länge gäller ett körkortstillstånd?

Innan du kan påbörja resan med att skaffa körkort så behöver du ett körkortstillstånd. Men har du koll på hur länge det är giltigt och när du måste skaffa nytt?

Körkortstillståndet är giltigt i fem år från den dag du fick det utfärdat. Detta innebär att du har fem år på dig att fullfölja alla krav som krävs för att få ditt körkort, inklusive genomförandet av obligatoriska teoretiska och praktiska prov. Under denna tid bör du också samla erfarenhet av körning under olika förhållanden för att säkerställa att du är en säker och försiktig förare.

Om du inte får ditt körkort inom fem år, förblir ditt körkortstillstånd inte giltigt och du måste genomgå ansökningsprocessen igen. Det vanligaste skälet till att detta händer är att personen inte klarar de obligatoriska proven under de första fem åren.

Det är viktigt att planera ditt schema för att säkerställa att du har tillräckligt med tid för att färdigställa alla krav. Teoriundervisningen, körlektionerna och proven tar alla olika mängder tid att fullfölja. Det är därför tillrådligt att du börjar med din lärprocess tidigt nog för att ge dig själv bästa möjliga chans att klara det inom tidsramen.

Slutsatsen är alltså att ett körkortstillstånd är giltigt i fem år, och det är upp till dig som sökande att se till att du fullföljer alla nödvändiga krav inom denna tidsram. Se därför till att börja din process i god tid och planera noga för att säkerställa att du klarar av alla prov och krav inom den givna tidsramen.