Vad innebär utfartsregeln?

Vad innebär utfartsregeln?

I trafiken så finns det ett antal grundläggande regler som lägger grunden för trafiksäkerheten, utfartsregeln är en sådan, här går vi igenom när den gäller.

Utfartsregeln innebär i korta drag att företräde ska lämnas för all trafik när man kör ut från dessa områden: