Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär utfartsregeln?

I trafiken så finns det ett antal grundläggande regler som lägger grunden för trafiksäkerheten, utfartsregeln är en sådan, här går vi igenom när den gäller.

Utfartsregeln innebär i korta drag att företräde ska lämnas för all trafik när man kör ut från dessa områden:

  • Parkeringsplats.
  • Fastighet (ex. hus eller tomt).
  • Stigar, ägoväg och liknande vägar.
  • Gågata, gångfartsområde, vägren eller terräng.
  • Gångbana eller cykelbana som korsats.