Teoricentralen faktabanken sverige

Vilken försäkring är obligatorisk till bilen?

Få mer information om trafikförsäkring - som är ett lagstadgat krav för ett motordrivet fordon. Vi går igenom när den gäller, och vad den täcker.

Trafikförsäkring utgör den enda försäkring som, enligt lagstiftningen, är obligatorisk för ett motordrivet fordon. Det är därmed otillåtet att framföra ett fordon på offentliga vägar utan att inneha en gällande trafikförsäkring.

Den person som äger fordonet och den individ som huvudsakligen kör detta, ansvarar för att teckna nämnd försäkring. Trafikförsäkringen täcker kostnader i samband med personskador på föraren, passagerarna samt utomstående individer. Dessutom omfattar den skador som uppstår på en tredje parts egendom.

Emellertid omfattas inte skador på det försäkrade fordonet av trafikförsäkringen. För att ersättning ska kunna utgå för sådana skador krävs en separat vagnskadeförsäkring. Vid incidenter som medför skador på ditt fordon, men där du inte är orsaken till skadorna, kommer ersättning att utgå från den individ vars agerande förorsakade skadorna.