Måste man ha med sig legitimation till teoriprovet?

Måste man ha med sig legitimation till teoriprovet?

Saknar du en giltig legitimation och planerar att ta teoriprovet? Lär dig exakt vad som gäller och hur du gör om du saknar leg.

Ja, vanligtvis så måste du ha med dig legitimation till teoriprovet så kan det ibland uppstå situationer där du inte har någon giltig identifiering tillgänglig. Vid dessa situationer så kan du ansöka om ett undantag att legitimera dig hos Trafikverket.

I det fall där du blir beviljad ett undantag så behöver du låta någon annan intyga om din identitet. Du behöver då även ha med dig personen som intygar om din identitet till själva provtillfället.

På Trafikverket så kan du legitimera dig med följande metoder: