Teoricentralen faktabanken sverige

Påverkas man utav buller från trafiken?

Lär dig hur buller och vibrationer från trafik kan påverka din hälsa. Vi förklarar kopplingen mellan störande trafikbuller och huvudvärk.

Många människor känner sig störda av buller och trafik är den dominerande bullerkällan i samhället. Precis som buller kan även vibrationer påverka människors hälsa. En hög nivå av buller kan skapa koncentrationssvårigheter och även ge huvudvärk.