Teoricentralen faktabanken sverige

Vad menas med defensiv körning?

Lär dig defensiv körning med vår hjälp: visa hänsyn i trafiken, hantera oberäknelighet och minimera risker. Nyckeln ligger i planering och trygghet.

Defensiv körning syftar till att den som kör fordonet uppvisar hänsyn och tydlighet gentemot medtrafikanter. Ibland är trafiken oberäknelig och då behövs det att man är trygg i sin körning och planerar den på ett bra sätt för att minimera risker som kan leda till eventuella olyckor. Att köra defensivt innebär inte i alla situationer att det per automatik är mer fördelaktigt att köra långsamt, istället kan det i vissa fall vara högre acceleration som är mer gynnsamt. Nyckeln till defensiv körning ligger istället i planerandet av körningen.