Vad är bruttovikt?

Vad är bruttovikt?

Utforska vad bruttovikten för ett fordon eller släpvagn innebär. Vi erbjuder även ett par exempel på faktorer som påverkar ett fordons bruttovikt.

En fordons eller släpvagns bruttovikt representerar dess vikt vid en viss tidpunkt.

Olika saker kan därför påverka bruttovikten, såsom: