Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär tresekundersregeln?

Lär dig använda tresekundersregeln för att säkert bedöma avståndet till framförvarande fordon. Välj en punkt längs vägen, som en vägstolpe, och räkna sekunder.

Tresekundersregeln är ett effektivt sätt att bedöma att man har tillräckligt med avstånd till framförvarande fordon.

Det man gör rent konkret är man väljer ut en punkt som till exempel kan vara en vägstolpe och då när fordonet framför dig passerar vägstolpen börjar man räkna sekunder. Passeras märket innan de tre sekunderna då ligger man för nära fordonet framför och bör då öka avståndet genom att minska hastigheten.

Det är av yttersta vikt att man håller avstånd till framförvarande fordon men även i sidled när man passerar bussar och parkerade fordon, allt för att tänka på den grundläggande säkerheten. Tillämpas tresekundersregeln hinner man bromsa i tid och på det sättet undvika en kollision om bilen framför tvärnitar.