Teoricentralen faktabanken sverige

Vilka är reglerna för användning av bilbarnstol?

Säkra barn i bil med rätt skyddsutrustning. Förare ansvarar för säkring av barn under 15 år. Vi går igenom vad som gäller i olika åldrar enligt lagen.

Barn kortare än 135 cm måste ha barnanpassade skyddsutrustningar. Bilbarnstolen är till för barn som blivit för stora för babyskyddet, normalt sett runt 9 månaders ålder. Alla barn som är längre än 135 cm behöver bara ett vanligt bilbälte.

Gällande skyddsutrustningar:

För att göra resan säkrare för barnen finns specifika skyddsutrustningar. Vilken typ av utrustning som bör användas beror främst på barnets längd. Som förare är det ditt ansvar att alla barn under 15 år är ordentligt säkrade och använder säkerhetsbälte.

Det finns fyra typer av barnskyddsutrustningar: Bältesstol, babyskydd, bälteskudde och bakåtvänd bilbarnstol. Vilken typ att använda beror främst på barnets längd, men även vikt och ålder kan ha en inverkan. Om det finns en aktiv krockkudde får ingen av dessa skyddsutrustningar användas.

• Från 0 till 9 månader använder man babyskydd (om passande).• Från 9 månader till 4 år ska man använda bakåtvänd bilbarnstol (endast om passande).

Den kan placeras bakåtvänt i framsätet eller vanligt i baksätet.

• Bälteskudde eller bältesstol används från 4 år till barnet är längre än 135 cm. Dessa används framåtvända och bör användas tillsammans med vanliga bilbälten, helst i baksätet.

Det finns dock två undantag där skyddsutrustningar inte kan eller behöver användas:

• Barn under tre år får åka taxi på korta, tillfälliga sträckor så länge de sitter i baksätet.• Om barnet är tre år eller äldre, men kortare än 135 cm, får de åka med bilbälte om de sitter i baksätet och resan är kort.