Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är kultryck?

Lär dig om kultryckets betydelse vid släpvagnsdragnin. Korrekt justering av kultrycket kan förbättra bilens köregenskaper och säkra trafiksäkerheten.

Kultryck är en av de mest kritiska faktorerna när man drar en släpvagn med bil. Det handlar om det tryck som uppstår mellan släpvagnens koppling och bilens dragkrok.

Normalt ligger ett kultryck mellan 30 och 100 kg, vilket är den belastning som släpvagnen lägger på bilens dragkrok. Justeringen av kultrycket görs genom att flytta släpvagnens last, och den optimala positionen hittas i bilens instruktionsbok.

Kultryckets viktighet för säker körning kan inte nog betonas. Ett felaktigt kultryck kan dramatiskt påverka bilens köregenskaper och äventyra inte bara din, utan även andras säkerhet på vägen.

Ett vanligt problem som uppstår är ett för lågt kultryck. Detta sker om lasten placeras för långt bak på släpvagnen, vilket gör att bilens bakhjul "lyfts" upp och får sämre grepp på vägbanan. Detta är det farligare sättet att ha fel kultryck, eftersom både bil och släp riskerar att åla sig fram och risken för fällknivsverkan ökar.

På samma sätt kan ett för högt kultryck orsakas av att lasten placeras för långt fram på släpvagnen. Detta resulterar i att bilens bakände trycks ned vilket "lyfter" framhjulen och minskar deras grepp. Bilen riskerar då att understyra och framlyktorna kommer också att blända mötande trafik på grund av deras upphöjda position.

Därför är det viktigt att alltid kontrollera och justera kultrycket vid släpvagnsdragning. Ett korrekt kultryck är avgörande för en säker och stabil körning, och hjälper till att bibehålla bilens styrning, bromsprestanda och övergripande balans.

åsidosättande av denna viktiga faktor kan få allvarliga konsekvenser inte bara för dig, utan för alla på vägen. Stanna alltid upp och justera ditt kultryck till lämplig nivå när du lastar din släpvagn, det är en enkel åtgärd som kan förhindra en potentiellt allvarlig olycka.

Kom ihåg, den bästa lasten är en välbalanserad last. Och det bästa kultrycket är ett korrekt justerat kultryck. Ta det säkra före det osäkra och försäkra dig om att din last är rätt placerad innan du kör.