Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär bashastighet?

Här hittar du svaret på vad bashastigheter innebär, samt i vilka situationer som olika bashastigheter vanligtvis börjar gälla och upphöra.

Bashastigheten är den hastighet som föraren ska följa om det inte finns några hastighetsskyltar.

  • Bashastighet innanför tätbebyggt område: 50 km/h
  • Bashastighet utanför tätbebyggt område: 70 km/h

Dessa ska betraktas som generella hastighetsbegränsningar i de situationer där det finns en avsaknad av hastighetsskyltar.

Inom tätbebyggt område finns det oftast skyltar som visar att hastighetsbegränsningen är 30 km/h alternativt 40 km/h. Men om det inte finns skyltat gäller dock den generella bashastigheten på 50 km/h. Utanför tättbebyggt område är bashastigheten 70 km/h.