Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är en singelolycka?

Utforska faktorer bakom singelolyckor. Körtrötthet, alkohol och hög fart är gemensamma skäl. Hälften av dödsfallen har alkohol som bidragande faktor.

En singelolycka är en olycka där bara ett fordon är inblandad, men det kan ändå drabba flera personer. Om man tittar på siffrorna så är det tyvärr så att hälften av alla som dör i sådana här olyckor varit påverkade av alkohol.

En vanlig anledning till att såna här olyckor sker är att föraren däckat vid ratten och åkt av vägen. Men vanligtvis, om man ser till de allra flesta fall, så beror singelolyckor på trötthet, en förare som kört på alkohol eller droger, eller helt enkelt för hög fart.