Teoricentralen faktabanken sverige

Vad innebär mönsterdjup?

Lär dig om mönsterdjup på däck och dess betydelse för säkert körande. Upptäck betydelsen av nya däcks djup på 8–9 mm och minskningen genom slitage.

Med mönsterdjup menas det djup som finns på däcken. Nya däck har oftast ett djup på mellan 8–9 mm. Detta djup minskar allt eftersom däcken slits. Däck med mönsterdjup mellan 3–4 mm har klart försämrade våtegenskaper.Minsta tillåtna mönsterdjup på sommardäck är 1,6 mm. På vinterdäck är det minsta tillåtna mönsterdjupet 3,0 mm.