Teoricentralen faktabanken sverige

Vad är kylvätska?

Lär dig om vikten av kylvätska i motorns kylsystem. Förhindra skador på ditt fordon genom regelbunden kontroll av vätskenivåerna. Uppgradera dina körkunskaper.

Kylvätska finns i motorns kylsystem. När motorn i fordonet arbetar blir det givetvis varmt. Men blir det för varmt kan det skada fordonet och därför måste fordonet ha en funktion som kyler motorn för att hålla den i en viss temperatur. Detta gör fordonets kylare. En kylare kräver inget underhåll utan behöver endast kontrolleras regelbundet för att se till att vätskenivåerna är korrekta. Vätskan i kylaren består av hälften glykol som motverkar rostbildning och hälften avsaltat vatten.