Teoricentralen faktabanken sverige

Vilket ämne i bilens avgaser försämrar blodets förmåga att transportera syre?

Kolmonoxid, en farligt giftig gas, minskar blodets syreupptagningsförmåga, vilket kan orsaka trötthet. Bilar med katalysator reducerar kolmonoxidutsläpp.

Kolmonoxid är en mycket giftig lukt- och färglös gas som försämrar blodets syreupptagningsförmåga vilket kan leda till att du blir trött och okoncentrerad. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kolmonoxid.