När gäller utfartsregeln?

När gäller utfartsregeln?

Utfartsregeln påverkar företräde vid utkörning från parkering, fastigheter, stigar, gågator och cykelbanor. Lär dig alla Sveriges trafikregler.

Utfartsregeln innebär i korta drag att företräde ska lämnas för all trafik när man kör ut från dessa områden: