Teoricentralen faktabanken sverige

Ändamålsplats

Vad innebär en ändamålsplats? Lär dig allt om vad en ändamålsplats är och vilka olika syften dessa platser kan fylla i praktiken.

En ändamålsplats är en markerad plats som är avsedd för ett särskilt ändamål. Det kan alltså röra sig om en lastplats, vändplats eller en på- och avstigningsplats. Du får inte stanna eller parkera på en ändamålsplats.