Åliggande vid trafikolycka

Åliggande vid trafikolycka

Vad innebär åliggande vid trafikolycka? Här hittar du en beskrivning av dina skyldigheter ifall du är iblandad i en trafikolycka.

Åliggande vid trafikolycka innebär vilka skyldigheter du har om en trafkolycka skulle inträffa.