Teoricentralen faktabanken sverige

Avgaser

Vad innebär avgaser? Här hittar du information om vad avgaser är för något, hur de bildas, samt varför mängden avgaser har minskat.

Avgaser är ämnen som frigörs vid förbränning och som bidrar till luftförorening samt har en negativ påverkan på hälsa och natur.

Utsläppen från vägtrafiken har minskat mycket sedan 1990-talet på grund av att moderna bilar är utrustade med en katalysator som minskar mängden skadliga avgaser en hel del, men halterna är fortfarande oacceptabelt höga på många platser. Trafikens utsläpp är oftast större i områden där många bor, som i storstäder.