Teoricentralen faktabanken sverige

Bedömning av körprov

Vad innebär bedömning av körprov? Vi går igenom innebörden av bedömning av körprov samt vilka områden som bedöms vid körprovet.

Bedömning av körprov innebär att förarprövaren bedömmer ditt körprov, alltså själva uppkörningen.

De områden som bedöms vid körprovet är:

  • Din generella fordonskännedom
  • Hur väl du kan manövrera bilen på ett korrekt och trafiksäkert sätt
  • Hur miljömedveten din körning är
  • Hur väl du följer trafikreglerna
  • Hur medveten du är om trafiksäkerhet och hur du beter dig i trafiken