Teoricentralen faktabanken sverige

Bilkö

Vad är en bilkö? Lär dig vad som definierar ordet bilkö samt i vilka situationer och under vilka förhållanden de kan uppstå.

Bilkö, eller trafikstockning, är ett tillstånd som karaktäriseras av lägre hastigheter eller stillastående trafik och därmed uppstående köbildning på en gata eller väg. Detta inträffar då behovet av trafik är större än vägarnas kapacitet.