Teoricentralen faktabanken sverige

Blinkers

Vad är blinkers? Här hittar du en beskrivning för vad som menas med blinkers, samt hur de används av bilförare i praktiken.

Blinkers, även kallade körriktningsvisare, är blinkande lampor med ett orangefärgat ljus som visar att du ska svänga och i vilken riktning. Blinkers är till för att visa vad du tänker göra. Du är skyldig att blinka eller ge tecken som när du:

  • Ska lämna vägkanten, ska svänga i en korsning eller ut ur en cirkulationsplats.
  • Byta körfält eller annars flytta bilen märkbart i sidled på vägen.

Du måste inte blinka när du stannar eftersom det finns risk att andra kan tro att du ska svänga om du har en korsning eller infart i närheten. Finns ingen korsning eller infart i närheten kan det vara förtydligande att blinka sig in till kanten för att stanna.Tänk på att först se dig för innan du blinkar, så att det är fritt att göra den manöver du tänkt.VarningsblinkersVid olyckor eller om bilen går sönder och du tvingas stanna på en plats där du kan utgöra fara eller hinder för övrig trafik är det viktigt att du använder varningsblinkers. Du talar då om för andra trafikanter att du verkligen behöver stanna där du är. När du sätter igång varningsblinkers blinkar alla din körriktningsvisare samtidigt och du kan höra samma tickande ljud som vid vanlig blinkers.