Teoricentralen faktabanken sverige

Biobränslen

Vad är biobränslen? Vi förklarar innebörden av detta moderna och miljövänliga drivmedel samt fördelarna som det erbjuder.

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av levande organismer. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolcykeln.