Teoricentralen faktabanken sverige

Bilskatt

Vad är en bilskatt? Lär dig innebörden av ordet bilskatt samt få en snabb överblick för hur skattebeloppet beräknas av Transportstyrelsen.

Fordonsskatt är en avgift man betalar till staten genom Transportstyrelsen. Den är obligatorisk för alla fordon (som inte är avställda eller bara tillfälligt registrerade) och har tagits ut sedan år 1922.

Syftet är att trafikanterna på så vis hjälper till att betala för bland anant vägunderhåll. Skatten beräknas genom ett antal olika faktorer såsom året fordonet är tillverkat, vilken typ av fordon det är, samt om ägaren bor i en glesbygdskommun.