Teoricentralen faktabanken sverige

Bländning

Vad innebär bländning? Här hittar du förklaringen till vad som orsakar bländning för trafikanter och vilka olika typer av bländningar det finns.

Alltför stora kontraster skapar bländning för trafikanter. I mörkertrafik talar man vanligtvis om obehagsbländning och synnedsättande bländning.

En synnedsättande bländning är en bländning som har en negativ påverkan på synen, men som inte orsakar något obehag, det är därför vanligt att man inte gör något åt det.

Obehagsbländning uppstår då det finns ett föremål (till exempel en ljuskälla) i synfältet som har en väsentligt högre luminans än omgivningen.