Teoricentralen faktabanken sverige

Boggi

Vad är en boggi? Lär dig om detta begrepp som är vanligt att stöta på i samband med tyngre fordon såsom bussar och lastbilar.

En boggi är ett underrede som är vridbart mot ett fordons kaross. Boggin har vanligen fyra hjul, som sprider fordonets last på fler axlar och minskar axeltrycket, ökar lastförmågan och förbättrar kurvtagningen. En drivboggi är en boggi där en eller flera av axlarna drivs av motorer.