Teoricentralen faktabanken sverige

Delkasko

Vad innebär delkasko? Vi förklarar meningen bakom denna populära term som du kan stöta på i samband med fordonsförsäkringar.

Delkasko är en försäkringsterm inom fordonsförsäkringar. I en halvförsäkring ingår förutom den obligatoriska trafikförsäkringen även delkasko, vilket åsyftar försäkring för stöldskada, brandskada, glasskada, maskinskada, räddning och rättsskydd. Ordet delkasko kommer från spanskans casco, som betyder "skeppsskrov".