Teoricentralen faktabanken sverige

Döda vinkeln

Vad är den döda vinkeln? Här hittar du meningen bakom termen, och hur du gör för att undvika onödiga risker kring den döda vinkeln i trafiken.

Denna vinkel är viktig vid byte av körfält. Döda vinkeln är den del av området runt bilen som man inte ser i backspegeln samt sidospeglarna. Det man gör är att man tittar över axeln vid körfältsbyte så att man undviken kollision med ett fordon som kör bredvid.