Teoricentralen faktabanken sverige

Dödsolyckor

Vad innebär dödsolyckor? Här hittar du definitionen av dödsolyckor, en förklaring till hur man arbetar för säkrare vägar och statistik kring dödsolyckor.

Dödsolyckor är trafikolyckor där en eller flera personer mister livet.

Den svenska staten tog 1997 fram den så kallade Nollvisionen, vilket är en strävan efter att ingen ska mista sitt liv i trafiken. Detta arbete ligger till grund för många av de säkerhetsaspekter som är vanliga på våra vägar idag, saker som vajerräcken, 2+1 vägar är relativt enkla åtgärder som har minskat mängden allvarliga olyckor och dödsolyckor.

Trots detta så omkommer hundratals personer på svenska vägar varje år, och cirka 3/4 av de som omkommer i trafiken är män. Det är därför viktigt att köra varsamt och att vara medveten om risker och faror på vägarna.