Teoricentralen faktabanken sverige

Droger

Vad innebär droger? Vi förklarar definitionen av droger och hur de relaterar till trafik och bilkörning. Du bör aldrig köra bil påverkad av droger.

Med droger så menas narkotikaklassade preparat. Drogerna som förekommer i trafiken kan dels vara olagliga, dels lagliga läkemedel som sätter ned körförmågan.

Alkohol och droger som kombineras med trafik är en av de starkast bidragande orsakerna till att olyckor inträffar och därmed att människor dödas och skadas. Du bör aldrig köra bil påverkad.