Teoricentralen faktabanken sverige

Dubbel heldragen linje

Vad innebär en dubbel heldragen linje? Vi förklarar vad en dubbel heldragen linje betyder och under vilka situationer som de inte gäller.

En dubbel heldragen linje får nästan aldrig korsas. Det är exempelvis vanligt att stöta på dubbla heldragna linjer på platser där en omkörning skulle innebära en större risk. Vanliga platser är backar, kurvor eller andra platser där en omkörning skulle innebära en förhöjd risk.

De situtationer där det är tillåtet att korsa en dubbel heldragen linje är exempelvis vid en vänstersväng från en utfart, eller om ett fordon står stilla och blockerar vägen.