Teoricentralen faktabanken sverige

Dubbelparkering

Vad är en dubbelparkering? Lär dig vad som menas med dubbelparkering och vilka regler som gäller. Vi gör det enkelt att förstå alla ord och termer!

Med dubbelparkering avses parkering parallellt med en bil som redan är parkerad vid trottoarkanten eller dubbelparkering i bevakade parkeringar och garage. Det innebär alltså att du effektivt "låser in" ett annat fordon med ditt fordon.

Det är förbjudet att dubbelparkera.