Teoricentralen faktabanken sverige

Fartblind

Vad innebär det att bli fartblind? Här hittar du förklaringen till vad fartblindhet är för något och hur du minskar risken att själv bli fartblind.

Att bli fartblind är när en persons förmåga att bedöma sin egen hastighet försämnras efter att ha färdats i höga hastigheter. Fartblindhet kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk, särskilt när en fordonsförare lämnar en väg med hög hastighet och kommer in i tätbebyggt område.

Risken att bli fartblind är störst när du kör på stora och breda vägar, exempelvis motorvägar. Det är då möjligt att underskatta din bromssträcka eller avståndet till bilen framför till exempel.

Om du vet att risken är stor att bli fartblind så bör du som vana regelbundet blicka mot hastighetsmätaren, särskilt inför att du tar en avfart eller om du ser att det börjar bildas en kö framför dig.