Teoricentralen faktabanken sverige

Förståelse

Vad innebär förståelse? Vi förklarar detta lätt abstrakta begrepp och hur det relaterar till dig som bilförare och ditt uppförande i trafiken.

Förståelse är en kognitiv process relaterad till ett abstrakt eller fysiskt objekt, såsom en person, situation eller meddelande. Kort sagt kan man säga att förståelse är när man relaterar till en annan persons situation eller synsätt, eller att man kan sätta sig in i personens situation.

I trafiken så kan förståelse exempelvis innebära att stannar någon extra sekund vid ett övergångsställe för att låta nästa person passera, eller att du bromsar in om du kör igenom en stor vattenpöl för att inte stänka vatten på fotgängare.