Teoricentralen faktabanken sverige

Försäkring

Vad innebär en försäkring? Vi förklarar vad en försäkring innebär och listar exempel på vanliga fordonsförsäkringar och dess innebörder.

En försäkring är i grund och botten ett avtal mellan dig och ditt försäkringsbolag. DU betalar en avgift varje år och föräkringsbolaget ger dig en försäkring om att erbjuda ett ekonomiskt skydd mot skador som kan komma att inträffa.

Fordonsförsäkring innefattar exempelvis sakförsäkring och personförsäkring relaterad till motorfordon och trafik med sådana fordon. En sådan försäkring innehåller i Sverige vanligen ett antal olika moment som täcker olika typer av skador

  • Trafikförsäkring - Lagstadgad och obligatorisk försäkring som täcker skador på annans fordon och personskador på andra än den som vållar skadan.
  • Halvförsäkring - Innehåller trafikförsäkring samt skydd för brand, glas, rättsskydd, maskinskada och stöld.
  • Helförsäkring - Innehåller halvförsäkring samt trafikförsäkring. Utöver detta så innehåller helförsäkring även vagnskadeförsäkring som ger skydd om försäkringstagaren själv orsakar skadan.

Tilläggsförsäkringar:

  • Allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring - Ger ersättning vid så kallade plötsliga och oförutsedda händelser. Exempel på detta är skador på bilinredning, till exempel spillt kaffe eller färg, samt tankning av fel bränsle.