Försäkring

Försäkring

Vad innebär en försäkring? Vi förklarar vad en försäkring innebär och listar exempel på vanliga fordonsförsäkringar och dess innebörder.

En försäkring är i grund och botten ett avtal mellan dig och ditt försäkringsbolag. DU betalar en avgift varje år och föräkringsbolaget ger dig en försäkring om att erbjuda ett ekonomiskt skydd mot skador som kan komma att inträffa.

Fordonsförsäkring innefattar exempelvis sakförsäkring och personförsäkring relaterad till motorfordon och trafik med sådana fordon. En sådan försäkring innehåller i Sverige vanligen ett antal olika moment som täcker olika typer av skador

Tilläggsförsäkringar: