Teoricentralen faktabanken sverige

Fordonståg

Vad är ett fordonståg? Vi förklarar definitionen av fordonståg och vilka regler som finns gällande dess maximala längd och vikt.

Ett fordonståg är ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon, exempelvis lastbilar. Fordonståg får vara som mext 25,25 meter långa, och med ett vanligt B-körkort för du köra fordonståg med en totalvikt på max 3,5 ton.