Teoricentralen faktabanken sverige

Fordonsverkstad

Vad är en fordonsverkstad? Här beskriver vi vad en fordonsverkstad är för något och allmän information om de olika fordonsverkstäder som finns.

En fordonsverkstad är en verkstad till för just fordon. Det finns totalt ca 4 500 bilverkstadsföretag i Sverige, flera av dessa har ett antal verkstäder runt om i landet.

Majoriteten av bilverkstadsföretagen i Sverige bedriver allmän service och reparation av motorfordon. Det finns såväl enskilda verkstäder med endast en eller ett fåtal anställda som kedjeanslutna verkstäder med ett stort antal anställda.

Marknaden består av både auktoriserade märkesverkstäder som specialiserat sig på att serva och reparera bilar av ett eller ett fåtal specifika märken och så kallade allverkstäder som är märkesoberoende och tar sig an flertalet bilmärken.