Teoricentralen faktabanken sverige

Fri bredd

Vad är fri bredd? Vi förklarar vad fri bredd innebär och vid vilka förhållanden som det kan vara svårt för möte mellan tung trafik samt personbilar.

Fri bredd är den bredd som vägen har vid ett tillfälligt hinder. Som regel så kan man säga att en väg som är mindre än 5 meter bred gör det svårt för tunga fordon att mötas, och en väg som är mindre än 4 meter bred gör det svårt för personbilar att mötas.