Teoricentralen faktabanken sverige

Fria andningsvägar

Vad innebär fria andningsvägar? Vi delar med oss av innebörden för detta begrepp och exempel på när det är viktigt att ha det i åtanke.

Fria andningsvägar är en förutsättning för att syre ska kunna transporteras ned i lungorna och bindas till hemoglobinet för fortsatt transport ut till kroppens vävnader. 

Om en person exempelvis är medvetslös efter en trafikolycka så är det viktigt att säkerställa att de har fria andningsvägar i väntan på ambulans. Det enklaste sättet att skapa fri luftväg på medvetslös patient är primärt att placera personen i framstupa sidoläge med övre armens hand under hakan.