Teoricentralen faktabanken sverige

Fri väg

Vad innebär fri väg? Lär dig mer om denna regel som ser till att bland anant utryckningsfordon anländer på plats snabbt.

Varje trafikant är skyldig att lämna fri väg för utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning, exempelvis blåljus. Förare som ska lämna fri väg ska stanna om det är nödvändigt. Om du behöver lämna fri väg så skall du, till din bästa förmåga, skapa utrymme för utryckningsfordon att passera.

Som trafikant ska du också lämna fri väg för järnvägståg, och för spårvagn, om inte vägmärke om väjningsplikt gäller för spårvagnsföraren.