Teoricentralen faktabanken sverige

Gågata

Vad är en gågata? Vi förklarar vad som klassas som en gågata och vilka regler du som bilförare behöver följa i relation till de.

En gågata innebär att endast vissa motordrivna fordon får köras där. Sjuktransporter, trafik till och från bostad/hotell samt varuleveranser är tillåtna att köra på gågator.

Alla fordon får passera gågatan, men då tillämpas gångfartsområdets regler vilket i korta drag innebär att du har väjningsplikt mot gående samt att maxhastigheten är gångfart, alltså gäller det samma regler som när man korsar en cykelbana.